Rodový dům na kopci

bullet imagebullet imageDo našeho současného domova jsme se nastěhovali na jaře 2003. Pozemek o rozloze 1,25 ha postupně dotváříme podle našich přání a možností, většinou v souladu s principy permakultury a rodových statků.

V roce 2018 jsme zakoupili malé stádo shetlandských ovcí. Všechny bahnice i beránek pocházejí z registrovaného chovu s doloženým původem. Důvodem k založení chovu shetlandského plemene byla nejen potřeba vypásání pozemku a kvalita jejich vlny, kterou sami zpracováváme, ale také odchov jehňat k následnému prodeji. Celé stádo je celoročně na ohrazené pastvině s přístupem k vodě. Na pastvině mají volně přístupný přístřešek. Stříhání vlny probíhá jednou ročně ručními nůžkami.

Kromě výsadby stromů ovocných i okrasných, bylinkové zahrady, založení včelnice nebo třeba stavby letního altánu se zatravněnou střechou, u nás najdete i místo pro konání obřadů potní chýše nebo pálení ohňů při oslavách svátků jako jsou Beltaine nebo Samhaine.

Chovné stádo

Stádečko tvoří 5 bahnic ve stáři  od 1 do 4 let a roční beran. Tři bahnice jsou z linie Sweet, dvě jsou z linie Shadow a beran je z linie Sherlock.  Všechny kusy pocházejí z kontrolovaného chovu s potvrzením o původu.

wagon wheels

nabídka 2021

Prodej jehňat:

Všechna jehňata  narozená v březnu a dubnu budou k odběru na konci června. Zatím to je 1 jehnička a 6 beránků.

Další 3-4 jehňata jsou stále na cestě.

Prohlédnou si je můžete v galerii zde.

Cena po domluvě.

kontakt

Radek a Lenka Beránkovi

Jaroslav 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

mobil: 734607335, 731920374

email: berkal@seznam.cz